Permohonan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti

Definisi

Permohonan  pelantikan  dan  pengambilan  sumpah  Notaris Pengganti adalah pemberian layanan terhadap calon notaris pengganti untuk dilantik dan diambil sumpahnya untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti.


Cetak   E-mail