Permohonan Pendaftaran Perseroan Perorangan

Definisi

Permohonan pendaftaran Perseroan Perorangan adalah pemberian layanan terhadapat masyarakat yang akan mendaftarkan usaha miliknya yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta didirikan hanya oleh 1 (satu) orang.


Cetak   E-mail